ImageGen

کشمش تیزابی

 تیزابی (سلطانی): در دو نوع مختلف طبقه بندی می شود: دانه دار وبی دانه ، رنگ های متفاوت دارد از زرد روشن به قهوهای مایل به زرد است که در خشک آن ازحل های مجاز قلیایی استفاده می شود.