raisins5

کشمش طلایی

طلائی: میوه رسیده انواع مختلف انگور بی دانه اطلاق می شود که به رنگ زرد کهربا یی یا قهوه ای روشن موجود است که با دود گوگرد خشک می شود.